درباره ما

اسم من وجدان است
و من فرد خاصی نیستم
هیچ چیز خاصی نیست که بخواهید در مورد من بدانید ،
من کم حرف هستم و سکوت رو دوست دارم

رانده شده از بهشت

جرم شما چیست؟ زیاد فکر کردن

پادشاه مرگ

من در ذهنم یک زندانی هستم

پادشاه جهنم

به من اجازه ورود نده

قانونگذار جهنم

در قلبم میدونستم همه چیز الکی ولی بیشتر از چیزی که فکر میکردم دوام اورد

شیطان

یکم زمان برد تا بفهمم چه چیزی پشت تاریکی است